Financieren Spaans huis Kopen Spaans huis

Financieren in Spanje

Financiering in Spanje
Written by Calvin

Als u van plan bent om een huis te kopen is het goed om stil te staan bij diverse aspecten waar u met zulke koop mee te maken krijgt. Denk aan aspecten zoals belastingen, registratiekosten, maar ook vaste kosten als gemeenschapskosten, etc. Na het lezen van dit artikel over financieren in Spanje weet u waar u rekening mee moet houden bij de financiering van een huis in Spanje.

Mogelijkheden om een huis, villa of appartement in Spanje te financieren zijn:

  • Een hypotheek aanvragen bij een Spaanse bank
  • Het onroerend goed uit eigen middelen financieren
  • Een 2de hypotheek op uw Nederlandse woning afsluiten, mits er voldoende overwaarde is

Om een hypotheek in Spanje te kunnen krijgen, dient u aan de volgende eisen te voldoen:

  • U dient minimaal 40% van de koopsom uit eigen middelen te financieren:

De financiering van banken strekt over het algemeen tot maximaal 60-70% van de aankoopprijs van de woning. Dit percentage ligt in uitzonderlijke gevallen hoger, maar meestal wordt dit alleen verstrekt aan de Spanjaarden zelf. Daarnaast bestaan er extra kosten (zoals overdrachtsbelasting, notaris- en registratiekosten) van ongeveer 10% die u zelf moet betalen. U dient in totaal dus tussen de 40% en 50% aan eigen middelen in te brengen.

  • U dient voldoende inkomen te hebben.

Om in Spanje een financiering c.q. hypotheek te krijgen dient u altijd uw inkomensgegevens te kunnen aantonen. Dit kan inkomen zijn uit een vast dienstverband of uit zelfstandig ondernemerschap, huurinkomsten of inkomsten uit vermogen. Een ondernemer moet de jaarstukken van de laatste twee jaar kunnen laten zien. Over het algemeen mag u 35% van uw netto inkomen aan woonlasten besteden.

  • De beoordeling van uw persoonlijke situatie.

De bank beoordeelt naast de inkomenscriteria een hypotheekaanvraag ook op gezinssamenstelling, of u een huur- of koopwoning heeft, aantal en de leeftijd van kinderen, type werk, type inkomsten, etc.

Spaanse hypotheek: De duur van het hypotheekproces

De totale hypotheekaanvraag, dus vanaf het presenteren van uw dossier bij de bank tot aan het passeren bij de notaris, duurt gemiddeld 4 weken.

De hypotheekvoorwaarden in Spanje

De hypotheekvorm

De hypotheekvorm is bij een Spaanse bank altijd annuïteiten. Er is dan ook niet veel anders, Spanje loopt op dat vlak nog erg achter op Nederland. Een Nederlandse bank die in Spanje financiert kan bijvoorbeeld wel een aflossingsvrije hypotheek aanbieden.

De looptijd

Naast de hypotheekvorm is het grootste verschil tussen een Spaanse en een Nederlandse bank, de eindleeftijd waarmee de looptijd wordt vastgesteld. Spaanse banken hanteren namelijk een eindleeftijd van 75 jaar, wat betekent dat de looptijd van de hypotheek tot en met de 75-jarige leeftijd mag lopen. Stel, u bent 60 jaar, dan is de maximale looptijd op basis van annuïteiten 15 jaar. Daarentegen hanteert een Nederlandse bank geen eindleeftijd. Bij de voorgestelde 60 jaar, is de de maximale looptijd hier 25 jaar op basis van aflossingsvrij.

De rente

Hypotheken in Spanje zijn grotendeels gebaseerd op een variabele rente. Het 12 maands Euribor* tarief wordt hierbij als index gebruikt. De opslag boven Euribor varieert per bank. Dit is voor een Nederlandse bank die in Spanje financiert meestal op basis van het 1 maands Euribor tarief plus een opslag of op basis van een vaste rente die uiteen loopt van 1 jaar tot 15 jaar.

Wat is Euribor?

*Wat is Euribor? Financieringen in Spanje zijn meestal gebaseerd op een variabele ‘Euribor’ rente. Euribor is de rente waartegen de Europese banken leningen aan elkaar verstrekken. De hoogte van de Euribor rente hangt met name af van de economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.

De afsluitkosten

In Spanje liggen de kosten voor het afsluiten van een hypotheek hoger dan in Nederland. De totale afsluitkosten liggen rond de 3,5% van het hypotheekbedrag. Deze kosten bestaan uit: afsluitprovisie, belasting op de hypotheek, notaris- en registratiekosten en taxatiekosten.

Hypotheekaftrek in Spanje

Een resident kan in Spanje hypotheekrenteaftrek krijgen voor de hoofdwoning, maar niet voor een vakantiehuis. De hypotheek moet zijn aangegaan bij de koop van de woning. Van de betaalde rente en aflossing mag 20% worden afgetrokken tot een maximumbedrag van € 9000.

Huis kopen Spanje

Als u geïnteresseerd bent om een huis te kopen in Spanje zijn SLG Property en Spanje Bankbeslag betrouwbare aanbieders met aantrekkelijke prijzen.

Klik hier voor meer informatie.

About the author

Calvin

Leave a Comment