Financieren Spaans huis Kopen Spaans huis

Stijging huizenprijs met 5.7%

Written by Nikos

De woningprijs in Spanje steeg gedurende 2016 in een middelmatig tempo en kende zijn grootste piek in het laatste kwartaal van dat jaar, namelijk een stijging van 1.9%. Deze laatste piek droeg bij aan de totale stijging van de woningprijs van 5.7% in 2016. Met betrekking tot de laatste pieken van 2007, kent de woningprijs een lichte daling dat net iets groter is dan 25%. Daarentegen, vergeleken met 2014 is de prijs per woning gestegen met 13.3%.

Geregistreerde verkopen

De geregistreerde verkopen van woningen bereikten een totaal aantal van 93.423 in het vierde kwartaal van 2016. Dit is 11.2% meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015 en het grootste resultaat in het vierde kwartaal van de laatste zeven jaar. Echter, het aantal geregistreerde verkopen is in het vierde kwartaal van 2016 gedaald met 9.4% ten opzichte van het derde kwartaal van dat zelfde jaar. Dit geeft aan hoezeer het kopen van een woning in Spanje samenhangt met het jaargetijde (de lente en de zomer blijken het populairst).

2016 is afgesloten met het passeren van de barrière van 400.000 geregistreerde verkopen. Het totale aantal geregistreerde verkopen in 2016 was in totaal 403.743, dit is het grootste aantal sinds 2011, met een procentuele stijging van 13.9% per jaar. Echter, de houding van de kopers was heel verschillend. Verkopen van tweedehands woningen kenden namelijk een groei van 18.5% terwijl we bij nieuwbouwwoningen een daling van 3.2% constateerden.

Binnen alle autonome provincies van Spanje zijn toenames van geregistreerde verkoop woningen te noteren als we 2016 tegen 2015 afzetten. Hierin speelden de Balearen (30%), Catalonië (21,1%) en Asturias (17%) een toonaangevende rol. Ten slotte noteerden we in twaalf provincies toenames met dubbele cijfers.

Buitenlandse kopers

Het laatste kwartaal van afgelopen jaar is afgesloten met het grootste percentage gekochte huizen door buitenlanders in 2016, dit bedroeg 13.6% van de gekochte huizen in dat jaar. Gedurende 2016, 13.3% van de verkopen werden door buitenlandse kopers gerealiseerd, ongeveer 53.000 woningen. Wat betreft de afkomst van de buitenlandse kopers in het laatste kwartaal van 2016: de Britten zijn leiders van de markt met 16.4%, hoewel dit lager is dan de laatste kwartaal van 2015, waar het aandeel van de Britten 24% bedroeg. Naast de Britten, waren ook andere buitenlandse kopers actief in het laatste kwartaal van 2016 in de Spaanse huizenmarkt, namelijk de Duitsers met 9.2%, de Fransen met 8.5%, de Zweden met 6.4% en de Belgen met 6.3%. In totaal, over heel 2016 zijn de vijf grootste groepen buitenlandse kopers de Britten (19%), de Fransen (8.05%), de Duitsers (7.69%), de Zweden (6.72%) en de Belgen (6.03%). Ten slotte, kopers uit Nederland maken met 2.46% deel uit van de totale groep van buitenlandse kopers in de Spaanse huizenmarkt.

Kenmerken van hypotheekleningen

De hypotheekschuld per huishouden kent een daling van 1.9% op kwartaalbasis, wat resulteerde tot een totaalbedrag van € 112.173. De gemiddelde hypotheekschuld over 2016 was € 111.656 wat zorgde voor een stijging van 2% ten opzichte van 2015. Bovendien, 31% van de nieuwe hypotheekleningen in het laatste kwartaal bestaan uit hypotheekleningen met een vaste rente: een historische piek voor hypotheken met een vaste rente. Daarom zijn de leningen die gebaseerd zijn op de EURIBOR benchmark index gedaald tot 67,7%. De bedragen van de hypotheekleningen met aanvankelijke rentevoet zijn stabiel gebleven in het laatste kwartaal en dat resulteerde tot een gemiddelde stijging van 2.4%, dat vergelijkbaar is met het gemiddelde van de andere kwartalen in 2016. De termijn van een verstrekte hypotheek is licht gedaald in de laatste kwartaal van 2016 wat uiteindelijke op 23 jaar en 2 maanden kwam te liggen.

Het is heel gunstig om een woning te financieren met een hypotheeklening. De maandelijkse hypotheeklasten voor de laatste kwartaal van 2016 bedroegen € 524.7, 1.7% lager dan in het vorige kwartaal van 2016. Daarbij, deze daling vond plaats terwijl het percentage van de maandelijkse hypotheeklasten met betrekking tot het gemiddelde inkomen met 0.45 procentpunten daalde. Bovendien, de jaarlijkse resultaten van de hypotheeklasten per maand kennen historische cijfers, met € 522.60 per maand.

Wanbetaling van hypotheken

In het algemeen heeft er in 2016 een positieve ontwikkeling plaatsgevonden wat betreft de terugbetaling van de hypotheken ten opzichte van 2015. Steeds minder woningen die gefinancierd werden met een hypotheeklening komen in aanmerking voor het stopzetten van de hypotheek. In het laatste kwartaal van 2016 was dit aantal 9.533, een forse daling van 32.8% in vergelijking met de vierde kwartaal van 2015.

Wat betreft de nationaliteit, 92.6% van de woningen die in aanmerking kwamen voor de executieverkoop hadden te maken met nationale kopers en 7.4% met buitenlandse kopers.
Verder, 2016 is afgesloten met 39.748 woningen die via executieverkoop verkocht werden, dat is een daling van 33.9% ten opzichte van 2015. Gedurende het vierde kwartaal van 2016, waren de geregistreerde inbeslagnames van de woningen in Spanje 1507, dit is 32.3% minder dan dezelfde kwartaal van 2015. Met betrekking tot de nationaliteit, ging het bij 86.9% van deze inbeslagnames om nationale huizeneigenaren, 13.1% hiervan bleek buitenlands te zijn.

Kortom, in het jaar 2016, zijn er in totaal 8549 inbeslagnames uitgevoerd, een daling van 32.2% in vergelijking met 2015.

About the author

Nikos

Leave a Comment