Financieren Spaans huis Verhuizen naar Spanje

Huizenmarkt Spanje terug op pre-Crisis niveau

huizenmarkt spanje
Written by Daniël

Het is al eerder ter sprake gekomen, maar de huizenmarkt in Spanje is weer terug op het niveau van voor de Crisis. In 2017 zijn er qua aantal maar liefst meer woningen verkocht dan in het laatste topjaar: 2008. De woningsector had zwaar te leiden vanwege de financiële crisis en stortte volledig in. De resultaten van 2017 laten een positief vooruitzicht voor de Spaanse economie zien. De huizenmarkt is terug op pre-Crisis niveau.

Cijfers huizenmarkt in Spanje

Qua onroerend goed in Spanje werd vorig jaar een getal van ongeveer 465.000 gehaald, een stijging van maar liefst 15% ten opzichte van 2016. Daarbij is dit het hoogste cijfer sinds de financiële crisis in 2008 begon. Niet voor niets mag geconcludeerd worden dat de huizenmarkt weer op het oude niveau terug is. Deze stijging, maar ook de toenemende waarde van de eigendommen, laten zien dat de economie van Spanje langzaamaan floreert. Men is voorzichtig positief, aangezien iedereen nog weet wat er gebeurde nadat de economie compleet instortte.

Woningsector

De woningbouwsector in Spanje kreeg destijds een harde klap, waardoor deze statistieken des te opmerkelijker zijn. Van 1996 tot 2007 stegen de huizenprijzen met een ongekend percentage van 197%. Experts spraken dan ook wel van een zogenoemde ‘huizenbubbel’. Door de ineenstorting van de Spaanse vastgoedmarkt zijn de prijzen tussen 2007 en 2015 echter met bijna 42% gedaald.

Niet alleen grote problemen voor wat betreft de woningsector. Vóór de crisis werd de huisvestingssector gezien als de bron van investering, zeker met oog op een stabiele groei. In 2007 bedroegen de investeringen in de industrie ongeveer 7,5% van het bbp. Bovendien bekende de bouwsector een belangrijke bron van werkgelegenheid, wat overigens nog steeds het geval is.

Huizenmarkt in andere landen

De prestaties van de Spaanse huizenmarkt zijn bijzonder indrukwekkend in tegenstelling tot de diverse buurlanden. In de laatste drie maanden van 2017 zijn de huizenprijzen aanzienlijk gestegen met 7%, vergeleken met dezelfde periode in 2016. Buurlanden, zoals Frankrijk, halen dit bij lange na niet. In Italië zijn de huizenprijzen zelfs met 0,3% gedaald.

Hoe valt deze relatieve sterkte groei te verklaren? De economische groei steeg sneller in 2017, zeker als we dat afzetten tegen de gemiddelde groei in Italië, Frankrijk en overige landen van de Eurozone. Opmerkelijk is het werkloosheidscijfer van het land: dit cijfer is sinds 9 jaar niet zo laag geweest en de verwachting is zelfs dat dit in 2018 nog verder gaat dalen.

Een andere conclusie die getrokken wordt is het feit dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rentetarieven laag heeft gehouden. Hiermee werden ook de kosten van de hypotheken verlaagd. Uiteindelijk hebben deze ontwikkelingen bijgedragen aan de vraag naar nieuwe woningen in het Spaanse land.

Geen zorgen?

Positieve berichten dus, maar er blijven altijd een paar kritiekpunten. Helaas profiteren niet alle gebieden van de groei. Er blijven enkele kwetsbare gebieden op de Spaanse vastgoedmarkt, die ook toekomstige groei kunnen temperen. Een van deze factoren is de verkoop aan buitenlandse investeerders. Ook wij als Nederlanders en Vlamingen dragen bij aan dit onzekere en kwetsbare vastgoedklimaat.

Maar liefst 13% van alle woningen werd verkocht aan buitenlandse kopers. Niet dat dit per se negatief is, ware het niet dat het merendeel van de kopers toch uit Groot-Brittannië komt. Het dreigende effect van de Brexit, een stijging van de inflatie en de mogelijke daling van de valuta zouden de Britse vraag naar Spaanse vakantiewoningen sterk kunnen verminderen.

Verwachting voor de markt

Voorlopig is het hoogst onwaarschijnlijk dat de huizenmarkt in Spanje krimpt, laat staan ​​dat er binnenkort een nieuwe crisis of instorting plaatsvindt. Meer hypotheken zijn nu gebaseerd op vaste tarieven, waardoor ze minder blootgesteld zijn aan een verschuiving in het monetaire beleid van de ECB. De Banco de España heeft ook de hypotheekvoorwaarden aangescherpt, waardoor de woningsector stabieler wordt.

Men verwacht dat de Spaanse vastgoedprijzen in 2018 met 6,1% gaat stijgen, voornamelijk in Madrid en langs de kustlijn, waaronder de populaire Costa del Sol. Uiteindelijk lijkt het erop dat de Spaanse onroerend goed-markt stabieler is dan ooit. Het land is sterk uit de financiële crisis gekomen en de vooruitzichten zijn uitstekend. Ook interessant voor Nederlandse en Vlaamse investeerders: het betekent dat woningen alleen maar in waarde kunnen gaan stijgen.

About the author

Daniël

Leave a Comment