Belastingen in Spanje Financieren Spaans huis

Belastingen Spanje

TaxesSpain
Written by Calvin

Voordat je in Spanje gaat wonen is het raadzaam om je te laten informeren over de verschillende soorten belastingensystemen in Spanje. Hierdoor kom je niet met vragen zoals: verschillen de belastingen in Spanje van die in Nederland? Wat is belangrijk voor mij om te weten voordat ik een huis in Spanje koop? In dit artikel zijn de antwoorden op deze vragen te vinden, inclusief meer must know informatie.

Inkomstenbelasting

In Spanje is de inkomstenbelasting, net zoals in Nederland, verdeeld in progressieve tarieven. De hoogste schaal hierin is 45% dat van toepassing is voor het belastbare inkomen boven 60.000 Euro.

De actuele tarieven zijn:

Bedrag (euro) Tot (euro) Tarief Begin schaal
0 12.450 19% 0
12.450 20.200 24% 2.365,50
20.200 35.200 30% 4.225,50
35.200 60.000 37% 8.725,50
60.000 > 45% 17.901,50

De regio’s die in Spanje zelfstandig opereren mogen echter haar eigen tarieven hanteren. Wel is er een algemene belastingvrije voet van 5.550 euro die op basis van de samenstelling van het gezin hoger kan zijn. Dit wordt vooral bepaald door het aantal inwonende kinderen en de leeftijden daarvan.

Vermogensbelasting

Naast de inkomensbelasting is de vermogensbelasting (Patrimonio) erg belangrijk. De vermogensbelasting in Spanje geldt alleen, wanneer je een totaal vermogen hebt van boven de 700.000,00 Euro. De vermogensbelasting wordt dan geheven over het netto vermogen.
Er geldt daarnaast, voor de eigen woning, een extra vrijstelling van 300.000 euro. Dit betreft de eigen woning waarin daadwerkelijk wordt gewoond. Dit geldt dus niet voor een vakantiewoning of tweede (derde etc.) woning.

Onroerendgoedbelasting

Iedereen die onroerend goed bezit in Spanje betaalt jaarlijks over de waarde van het onroerend goed tussen de 0,3% en 0,9% (met uitschieters tot 1,3%) onroerendgoedbelasting. Deze waarde, de valor catastral, wordt door de gemeente vastgesteld. De gemeente stuurt jaarlijks (meestal tussen juni en september) een aanslag die men vervolgens kan betalen bij het gemeentelijke belastingkantoor (SUMA).

Belasting aangifte

Het belastingjaar loopt, net zoals in Nederland, van 1 januari tot en met 31 december. Als je werkzaam bent in Spanje moet je tussen 1 mei en 20 juni aangifte doen over je inkomen van het voorgaande kalenderjaar. Als je geld terug verwacht van de fiscus heb je tot 30 juni de tijd om deze aangifte te doen. Wanneer je te laat bent met betalen moet er volgens de Spaanse wetten tot 20% extra worden betaald.

Belastingtips

Deskundig advies over de belastingheffing is belangrijk. De belastingheffing over lijfrenten uit Nederland kan in Spanje namelijk soms zeer laag zijn.
Daarnaast hanteert Spanje de Beckham-regeling. Dit is een speciaal tarief (24%) voor mensen die in Spanje gaan wonen en werken. Inkomsten uit beleggingen worden ook vrijgesteld van belastingheffing. Deze regeling geldt nog maximaal 6 jaar. De Beckham-regeling is minder gunstig als er meer dan 600.000 euro wordt verdiend. Over het grootste deel moet er namelijk 43% worden betaald.

About the author

Calvin

Leave a Comment